top of page
K0101_Dark_02.jpg

NCBR BridgeAlfa

Umowa o Wsparcie

DAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Air Energy” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Celem projektu jest opracowanie prototypu urządzenia chłodniczego, którego podstawą fizyczną jest przemiana adiabatyczna, a jedynym czynnikiem chłodzącym powietrze. Prototyp spółki DAC ma zapewnić ekologiczne, niedrogie, łatwe w instalacji rozwiązanie do tymczasowego przechowywania żywności, transportu lub klimatyzacji budynku. Technologia dynamicznego chłodzenia powietrzem ma potencjał, aby w pełni zastąpić obecnie używane urządzenia, znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej do chłodzenia i wyeliminować emisję CO2 z chłodzenia.

Planowanym efektem projektu jest testowe wdrożenie prototypu Air Energy u klientów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 840.000,00 PLN.

Support Agreement

DAC Sp. z o.o. is implementing a project called "Air Energy" on the basis of the Support Agreement concluded on July 17, 2020 with Tech-Impact Fund Sp. z o.o. based in Kraków, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. with its registered office in Kraków and the National Center for Research and Development based in Warsaw, co-financed by the European Union under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Activity 1.3 : R&D works financed with capital funds, Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds - Bridge Alfa.


The aim of the project is to develop a prototype of a cooling device the physical basis for which is adiabatic transformation wherein air serves as the sole cooling agent. The DAC prototype seeks to serve as an ecologically-friendly, inexpensive and easy-to-install solution for temporary food storage, food transport and building air conditioning. Dynamic air cooling technology is intended to replace existing refrigeration equipment, significantly reduce electricity consumption for cooling and eliminate the CO2 emissions arising from existing cooling technologies.


The intended outcome of the project is the installation of test implementations of Air Energy prototypes at customer sites in applications reflecting a near as possible real-world environment.


Project value: PLN 1,050,000.00.
Co-financing of the project from the EU: PLN 840,000.00.

K0101_Dark_02.jpg

EIC Accelerator

Тhe European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) (‘EU executive agency’ or ‘granting authority’), under the powers delegated by the European Commission (‘European Commission’), 

supports

DAC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (DAC SP. Z O.O.), PIC 898353667, established in 12 LUTEGO NR 25 LOK. 7, ELBLAG 82 300, Poland,

In realisation of the project 190167799  —  DAC (Dynamic Air Cooling)

Project number: 190167799

Project name: Breakthrough cold generation technology for efficient & environmentally-friendly cooling.

Call: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01

Topic: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02

Granting authority: European Innovation Council and SMEs Executive Agency

Grant managed through EU Funding & Tenders Portal

Project duration:  24 months

Background information

The EIC Accelerator offers start-ups and SMEs grants of up to EUR 2.5 million combined with equity investments through the EIC Fund ranging from EUR 0.5 to EUR 15 million. In addition to financial support, all projects benefit from a range of Business Acceleration Services that provide access to leading expertise, corporates, investors and ecosystem actors.

Since its launch in March 2021, over 4,000 start-ups and SMEs have sent their ideas and over 1800 have submitted full applications to the cut-offs in June and October. The companies announced today were among the 1109 who submitted to the second cut-off on 6 October, while the 65 companies selected following the June cut-off were announced already in October.

EIC-FundedBy-quadri.png

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Тhe European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”

K0101_Dark_02.jpg

​Partners

Obrázek4.png
European_Commission.svg.png
Obrázek12.png
Obrázek10.png
logoSHP.png
nextcorps-logo-teal.jpg
VentureForClimateTech_Horizontal_Logo_Fu
Obrázek3.png
Obrázek11.png
Obrázek9.png
Obrázek14.png
Obrázek15.png
Obrázek13.png
Obrázek5.png
Obrázek2.jpg
Obrázek16.png
Obrázek17.png
190521-parp-logo-01-800x450.png
Obrázek8.png
solidworks-logo-large-300x150.png
bottom of page